Ευρυαγγείες είναι οι αντιαισθητικές μικρές κόκκινες και μπλε φλέβες που εμφανίζονται σαν ιστός
αράχνης ή κλαδιά δέντρων στα κάτω άκρα. Αναφέρονται συχνά από τους ασθενείς και σαν “σπασμένα
αγγεία” αλλά στη πραγματικότητα πρόκειται απλά για παθολογικά διατεταμένες τριχοειδείς φλέβες που
βρίσκονται μέσα στο δέρμα.

Η βάση της θεραπείας των ευρυαγγειών είναι η σκληροθεραπεία, η έγχυση δηλαδή στις παθολογικές
φλέβες με μια πολύ λεπτή βελόνα ειδικού διαλύματος, το οποίο προκαλεί ελεγχόμενη βλάβη του
φλεβικού τοιχώματος με αποτέλεσμα η φλέβα τελικά να υφίσταται ίνωση και να εξαφανίζεται.

Η μέθοδος εφαρμόζεται σε συνεδρίες, ανάλογα με την έκταση του προβλήματος, είναι ασφαλής, ανώδυνη και
γίνεται στο χώρο του ιατρείου. Κάθε συνεδρία διαρκεί περίπου 30-45 λεπτά και μετά τοποθετείται γύρω
από το πόδι ένας ειδικός ελαστικός επίδεσμος ή κάλτσα διαβαθμισμένης συμπίεσης που είναι απαραίτητο
να παραμείνει για ορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το μέγεθος των φλεβών που υποβλήθηκαν σε
θεραπεία, συνήθως 2-5 ημέρες.

Στο διάστημα αυτό η καθημερινή δραστηριότητα και άσκηση γίνεται κανονικά. Για ένα ολοκληρωμένο αισθητικό αποτέλεσμα, γίνεται επανεκτίμηση ένα μήνα μετά το πέρας της θεραπείας και διόρθωση πιθανών μικρών ατελειών.