Το ιατρείο “Vein Excellence” είναι ένα κέντρο αφιερωμένο στην αντιμετώπιση των
παθήσεων του φλεβικού και λεμφικού συστήματος, προσφέροντας μία
ολοκληρωμένη προσέγγιση από την έγκαιρη διάγνωση έως την αποτελεσματική
θεραπεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων, οι οποίες
πραγματοποιούνται με μικρές ή και καθόλου τομές υπό τοπική αναισθησία και
παρέχουν άριστη αποτελεσματικότητα, συνδυάζοντας το καλύτερο αισθητικό
αποτέλεσμα με την άμεση αποκατάσταση, αποφεύγοντας παράλληλα τα
μειονεκτήματα των ανοικτών χειρουργικών τεχνικών, όπως η γενική αναισθησία, οι
τομές με ράμματα, τα αιματώματα και οι δύσμορφες ουλές.

Περιηγηθείτε στο site μας και επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας το
«ερωτηματολόγιο συμπτωμάτων φλεβικών παθήσεων»  ή τη φόρμα
επικοινωνίας